AMENERRESULU DUASI VE ANLAMI

AMENER RASÜLÜ’NÜN FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

Bismillahirrahmanirrahıym. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi min rabbihi vel mü’minun. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih. La nüferriku beyne ehadin min rusülih. Ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifullahü nefsen illa vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuahızna in nesiyna ev ahta’na. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih, va’fü anna, vağfir lena, verhamna. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn.

islami sohbet

Manası:

O Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de ( onlardan ) her biri Allah’a Onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. ” Onun ( Allah’ın ) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arasından ayırmayız ( hepsine inanırız), dinledik ( kabul ettik; emrine ) itaat ettik. Ey Rabbimiz, mağfiretini ( isteriz ). Son varışımız ancak Sana’dır” dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendi faydasına, yaptığı şer kendi zararınadır. ” Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvel ki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sabır olan günahları sil, bağışla. Bizi yarlığa, bizi esirge. Sen Mevlamız’sın bizim. Artık kafirler güruhuna karşı da bize yardım et.

Fazileti:
Bu ayet-i kerimeler hakkında Resulu Ekrem ( s.a.v. ) buyuruyor ki:

” Allah Teala cennet hazinelerinden olan iki ayeti bana indirdi. Allah ( c.c. ) mahlukatı yaratmazdan iki bin sene evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdı. Kim o iki ayeti yatsıdan sonra okursa gece ibadetinden ona kafi gelir.”

” Kim Sure-i Bakara’nın son iki ayetini geceleyin okursa, onlar ona gece namazı kılmak yerine kiyafet eder.”

” Cenabı Eceli Ala, Sure-i Bakara’yı iki ayetle bitirdi ve bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz. Kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem salattır, hem Kur’an’dır.”

” Sure-i Bakara’nın sonundaki ayetler bana arşın altındaki hazinelerden verildi. Onlar benden evvel hiçbir nebiye verilmemiştir.”

” Bir insan bu ayetleri geceleyin okursa bir muradına kiyafet eder. O gece o eve şeytanlar giremez.”

” Bu ayet-i kerimelerin okunmasına gerek gece ve gerek gündüz olsun, devam edilmelidir
AMENERRESULU DUASI VE ANLAMI , AMENERRESULU DUASInın anlamı , AMENERRESULU duasının fazileti , AMENERRESULU okunuşu , islami sohbet

Leave a comment for: "AMENERRESULU DUASI VE ANLAMI"

You must be logged in to post a comment.