EN FAZiLETLi DUALAR

FAZİLETİ ÇOK BÜYÜK BİR DUA
Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedeyye külle nefesin ve lemhatin ve tarfetin yatrifu biha ehlüs semavati ve ehlül ardı ve kulle şey’in hüve fi ılmike kainün ev kad kane ükaddimü ileyke beyne yedeyye zalike küllehu, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum, la te’huzühü sinetun ve la nevm, lehü ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yuhıytüne bi şey’in min ılmihi illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeüdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azym.

Resulüllah ( s.a.v. ) Efendimiz bu dua ve Ayet’el-Kürsi hakkında buyuruyorlar ki:

“Allah ( c.c. ) bu dua ile birlikte Ayet’el-Kürsi’yi, Cebrail (a.s ) ile Musa ( a.s.)’ya indirdiğinde, Cebrail (a.s.):

” Ya Musa! Rabbin (c.c ) buyurdu ki: Her kim bunları her namazın arkasından okursa, günün her saatinde o kimsenin Allah ( c.c. )’a yetmiş milyon sevabı çıkar. İsrafil ( a.s. ) kıyamet surunu nefh edene kadar ( yani kıyamet kopana kadar ) bu ecir böyle devam eder..” buyurdular.

islami sohbet

Hz.Ali ( r.a.)’den rivayet edilmiştir:

“Ayet’el-Kürsi’yi farz namazlarından sonra okumaya sıddıkler, abidler devam eder.” buyurmuşlardır:

” Her kim farz namazlarından sonra Ayet’el-Kürsi’yi okursa, yedi kat semavati delerek Allah’a vasıl olur.

Cenabı Eceli ve Ala, Ayet’el-Kürsi okuyan kuluna nazar edip mağrifet etmedikçe açılan hicab kapanmaz” buyurmuşlardır.
EN FAZiLETLi DUALAR , EN FAZiLETLi , faziletli dualar , islami sohbet

Leave a comment for: "EN FAZiLETLi DUALAR"

You must be logged in to post a comment.